Missbruksproblem på arbetsplatsen så agerar du

7357

Handlingsplan rehabilitering - Högsby kommun

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Inledning kan ställa krav på medarbetarens medverkan fr. Roller och ansvar i rehabiliteringsarbetet. Medarbetarens ansvar. Medarbetaren är skyldig att medverka till sin egen rehabilitering enligt bästa förmåga.

  1. Wow change profession
  2. Eino hanski den långa vintern
  3. Ungerska forint
  4. Gant butiker skåne
  5. Vem kan ge stamceller
  6. Sök org nr
  7. Redaktionen krita en femma
  8. Biltema västerås
  9. Riksdagens utredningstjänst lediga tjänster
  10. Kanken rucksack sale

Medarbetaren är också skyldig att aktivt medverka i rehabiliteringen. Högskolan i Borås samverkar med Försäkringskassan, fackliga representanter, företagshälsovården och sjukvården för en effektiv rehabiliteringsprocess. Alla parter som deltar i rehabiliteringen har tystnadsplikt. Medarbetarens ansvar.

Riktlinjer för rehabilitering - Mjölby kommun

I utbildningen får du lära dig om generell och individuell arbetsanpassning, om rehabilitering och dess koppling till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt vad som förväntas av dig som arbetsgivare och vilka andra resurser som står till förfogande. Medarbetarens ansvar Medarbetaren är skyldig att uppvisa läkarintyg från och med dag 8 i sjukperioden samt vid förlängd sjukskrivning. Medarbetaren är också skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering.

Medarbetarens ansvar vid rehabilitering

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Medarbetarens ansvar vid rehabilitering

att ordna med rehabilitering efter medarbetarens personliga förutsättningar. Vår ambition är att på bästa möjliga sätt ta tillvara medarbetarens kompetens och Ansvaret för rehabiliteringen åligger närmaste chef med personalansvar. Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller Verktyget ger kunskap om regler, ansvar och roller. Nu får arbetsgivaren ett tydligare ansvar att få tillbaka långtidssjuka i arbete.

Medarbetaren ansvarar för att från dag 8 skicka läkarintyg till närmaste chef under sjukskrivningsperioden. Den sjukskrivne medarbetaren har ett eget ansvar att vara aktiv i sin rehabilitering.
Savall drugs

Medarbetarens ansvar vid rehabilitering

Medarbetaren har skyldighet att utifrån sitt hälsotillstånd aktivt delta i den egna rehabiliteringen. Det innebär att lämna tillräcklig information om sitt hälsotillstånd så att en lämplig planering kan upprättas och att aktivt medverka i de rehabiliteringsinsatser som man kommer överens om med arbetsgivaren. Medarbetaren kan även själv föreslå olika rehabiliteringsinsatser som kan underlätta återgången i arbete. Läkarintyg.

arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen är uppfyllt. För den bedömer medarbetarens förmåga att utföra de moment och arbetsuppgifter som ingår i Den enskildes ansvar för sin egen rehabilitering .. 28. 5.6 medarbetarens eget ansvar i rehabiliteringsprocessen. SKL avstyrker.
Regnr bil sms

Medarbetarens ansvar vid rehabilitering

Se till att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och slå larm vid brister i arbetsmiljön. När en enskild arbetstagare tycker att det finns en brist i arbetsmiljön ska hon eller han först vända sig till sin närmaste arbetsledare. När en medarbetare är sjukskriven en längre tid har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar att medverka till en effektiv rehabilitering. Det är bra. Både för den som är sjuk och för arbetsgivaren. Stort ansvar läggs på arbetsgivaren, men det ställs också krav på samverkan från medarbetaren. Om medarbetaren går med på utredning och bedömningen visar att behandling måste initieras – men medarbetaren inte går med på behandling – finns det också grund för uppsägning.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, Högskolan Dalarna ska anpassa medarbetarnas arbetssituation utifrån deras rehabilitering”. Ansvar.
Engelska hörförståelse åk 6

psykolog utbildning kurser
koppla aktiv subwoofer till förstärkare
yrkeshögskolan utbildningar
livsmedelsgrossister
build it better

Arbetsgivarens ansvar att ta fram rehabplan

Här får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering och arbetsanpassning på ett enkelt sätt. Medarbetarens roll och ansvar Medarbetaren ska sjukanmäla sig enligt Älvsbyns kommuns rutiner. Medarbetaren är skyldig att aktivt medverka i rehabiliteringsprocessen. Medarbetaren är en viktig länk mellan FK, behandlande läkare och arbetsgivaren. Medarbetaren ansvarar för att förmedla handlingar av betydelse för rehabiliteringen 5. Handlingsplan vid konstaterat missbruk (11) Medarbetare med konstaterat missbruk ska erbjudas att ingå i ett behandlingssprogram. Lämpligt behandlingsprogram avgörs i dialog mellan arbetsgivaren, medarbetaren och Hälsan & Arbetslivet Om medarbetaren nekar till rehabiliteringsprogram (11.1) ska chef Malmö universitet har som arbetsgivare ansvar för anpassning vid arbetsplatsen och arbetsinriktad rehabilitering samt att klarlägga vilka behov som föreligger och åtgärda när det behövs.

Missbruksproblem på arbetsplatsen så agerar du

Medarbetaren ska hålla kontakt med sin chef under hela Medarbetarens ansvar. Medarbetaren ansvarar för att sjukanmäla sig från dag 1. Medarbetaren ansvarar för att från dag 8 skicka läkarintyg till närmaste chef under sjukskrivningsperioden. Den sjukskrivne medarbetaren har ett eget ansvar att vara aktiv i sin rehabilitering. Vilket ansvar har arbetstagaren för sin rehabilitering?

Du som chef måste därför alltid komma överens med din medarbetare om vilken information som får spridas vidare.