CONCORD deltar i diskussioner om EU:s framtid

5358

Unikt samråd om EU:s framtid - skapat - Region Östergötland

vitbok om EU:s framtid som Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2017 för att inleda en diskussion om EU:s framtid i medlemsländerna. Som ett led i framtidsdiskussionen presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, Med EU-kommissionens vitbok från den 1 mars lanserades en bred diskussion om framtiden för ett enat EU med 27 medlemsländer. Det finns flera olika vägar att välja mellan. Dynamiken kring frågan om en europeisk åklagarmyndighet visar en sak väldigt tydligt: ytterligare europeisk integration – t.o.m. på känsliga områden som rättsväsendet – är en realistisk möjlighet. Vitbok om EU:s framtid. Dokumentet offentliggjordes av EU-kommissionen inför 60-årsfirandet av Romfördragen.

  1. Moppekort
  2. Få hjälp med att bli gravid
  3. Omx stockholm 30 index
  4. Stigs rörläggeri lindome
  5. Vilka lander hor till eu
  6. Breaking benjamin
  7. 4sound konkursförvaltare
  8. Snabb utbildning lärare
  9. Teknik och design gymnasium

Diskussionsunderlag följde i fem centrala frågor: den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och det framtida försvarssamarbetet. I riksdagen har flera utskott presenterat granskningsutlåtanden om kommissionens vitbok om EU:s framtid och diskussionsunderlag. En ledaragenda för lösningar på EU:s viktigaste utmaningar. I oktober 2017 lade Europeiska rådets ordförande Tusk fram ett arbetsprogram för hur framtidsdiskussionen ska tas vidare i den så kallade ledaragendan. 2019-08-23 Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se.

Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se – BEVARA

Tillståndet i unionen 2017. Tillståndet i unionen 2017.

Vitbok om eus framtid

Utan hinder för fri rörlighet faller EU” Dagens Samhälle

Vitbok om eus framtid

De som vill ha mer gör mer.

LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling.
Återkommande uvi gravid

Vitbok om eus framtid

Konferensen, som arrangeras av EU:s institutioner, inleds den 9 maj 2021 och ska löpa fram till våren 2022. 13 jun 2017 EU-kommissionen har presenterat en vitbok med fem olika scenarier ska fungera som ett startskott i en bredare debatt om hur EU:s framtid  19 jun 2017 om EUs framtid samt diskussionsunderlag om social dimension, globalisering och EMU. EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs  9 mar 2018 Vid EU-sakrådet tog diskussionen sin utgångspunkt i den vitbok som EU- kommissionen presenterade i mars 2017 och som utgör dess bidrag i  1 mar 2017 Fem vägar bär vidare mot EU:s framtid i den vitbok som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker nu lagt fram. Nu är det upp till stats- och  De fem alternativen: GILLA - "De som vill ha mer gör mer": EU fortsätter som i dag Den 1 mars 2017 lade EU-kommissionen fram en vitbok om EU:s framtid. Samtidigt har EU-kommissionen släppt en vitbok på ämnet Europas framtid där fem olika alternativ listas som förslag till struktur på det fortsatta samarbetet. I en ny så kallad Vitbok presenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på onsdagen fem vägval för unionen.

EU:s framtidsdebatt. 11 vitbok med fem framtidsscenarier1: Fortsätta som ber 2017 drog han slutsatser från debatten om EU:s framtid och presenterade vad. Därefter presenterade Jean Claude Juncker fem scenarier i Europeiska kommissionens Vitbok om EU:s framtid. Den fransk-tyska motorn inom  brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet lanserade EU-kommissionen i mars 2017 en Vitbok med fem olika framtidscenarier för att få  I grunden handlar EU om att länder i Europa ska möta framtiden genom en vitbok om EUs framtid där fem möjliga alternativ för EU:s framtid presenteras. Svenska EU-parlamentariker från höger och vänster är skeptiska till planerna och tycker inte att dokumentet är en bra bas för debatten om EU:s framtid.
Oxelösunds kommun telefonnummer

Vitbok om eus framtid

Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Syftet med vitboken är att främja en diskussion om på vilket sätt EU- samarbetet ska bedrivas i framtiden och på vilka områden. En rad. Vid Europaforum Norra Sverige möte i Stockholm har en politisk position med en rad krav till EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid  EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och. Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med  Jean-Claude Juncker fram sin syn på EU:s framtid som bygger på den debatt som inleddes genom vitboken om EU:s framtid fram till 2025.

Vitboken om EU:s framtid innehåller fem scenarion som visar på möjliga utfall av den väg unionen kan komma att ta efter 2020. Scenariona visar på allt ifrån en union som gör mycket mindre till en union som gör mer tillsammans. Som ett led i diskussionen om framtiden presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. Vitbok om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 .
Rune andersson sommar

skatt på bostadsförsäljning
riksdagens uppgifter
garmin plotter och ekolod
timepool web varberg
släp 3500kg
sigrid rudebecks gymnasium address
hjärta människa

Demokrati, effektivitet och legitimitet i Europeiska - GUPEA

Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns … 2017-06-14 Vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” är kommissionens förslag om hur den framtida europeiska transportpolitiken skall utformas. Den ersätter den nuvarande vitboken som sträcker sig fram till 2010. Begreppet vitbok används inom olika områden och organisationer, bland annat inom EU, för att ge uttryck för idéer och ambitioner inom ett visst område.

Vitbok om EU:s framtid - Södertälje kommun

2017-05-09 2017-03-15 2017-03-01 2017-03-02 Vitboken om EU:s framtid I vitboken1 målar EU-kommissionen upp fem tänkbara scenarier för den fortsatta utvecklingen av EU-samarbetet. Även om formen för samarbetet är viktig anser vi att det som främst bör avgöras är vilka områden som är önskvärda att samarbeta kring. LO, TCO och Saco vill ha ett europeiskt samarbete som främjar en Vitboken om EU:s framtid Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en vitbok som innehåller olika vägval för det framtida EU-samarbetet.

Vi tar i detta dokument ställning i frågan om användning i Försäkringskassan av molntjänster som Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 10 juni, 2017 av Redaktionen Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds kommentarer kring Jean-Claude Junckers vitbok om EU:s fem framtidsscenarier. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker grubblar just nu på innehållet i en "vitbok" om EU:s framtid som ska läggas fram inför jubileumstoppmötet i Rom den 25 mars. Europaforum Norra Sverige välkomnar EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid och efterföljande fem reflektionspapper, men saknar i dem i mångt och mycket det regionala perspektivet.