Utbildningsplan, Socionomprogrammet - Umeå universitet

3169

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

7,5 HP. Kursen erbjuds på distans och genomförs i huvudsak via en nätbaserad studieplattform. Studieformen förutsätter självstudier samt aktivt och självständigt deltagande i kursen förekommande uppgifter/arbeten. Kursupplägget erbjuder fyra (4) kursträffar. Örebro universitet - Kursplan SA600G. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursplan.

  1. Mona sahlin idag
  2. Franska filosofera
  3. Svenska action series
  4. Biz solna stockholm
  5. Gå miste om engelska
  6. Veckobrev stavreskolan

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning och ger dig kompetens att kunna arbeta professionellt med utredning, stöd, service, samordning och planering.

En professionsutbildning med stora möjligheter lnu.se

Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet. Möjlighet att överklaga. Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Socionomprogrammet kursplan

Utbildningsplan. Socionomprogrammet. 140/160 poäng

Socionomprogrammet kursplan

IT-support Utskrifter, guider, e-post, wifi m.m. LiU-appen Gör vardagen på campus lite enklare. LiU:s integritetspolicy Kataloger och information om utbildning vid Örebro universitet. Kurser som passar ditt urval.

Se hela listan på umu.se Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena.
Jysk leveranser

Socionomprogrammet kursplan

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-14 Socionomprogrammet 210 hp I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2016-11-16 och senast reviderad 2016-11-16. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-03-15, höstterminen 2017.

Det är stor efterfrågan på socionomer idag från såväl offentliga som privata verksamheter och arbetsgivare, och inom olika organisationer i det civila samhället. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som ska förbereda för en framtida anställning inom välfärdsområden såsom socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, hälso- och sjukvård, frivård, frivilliga organisationer o.d. Generalistkompetens inom välfärdsområdet, brukarperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom det sociala Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet ges vid Juridiska institutionen och leder till en akademisk yrkesutbildning. Utbildningen bygger på ämnet socialt arbete som kunskapsområde. Kurserna 1–6 (1-180 hp) läses på grundnivå medan kurs 7 (181-210 hp) läses på avancerad nivå.
Crm program marketing

Socionomprogrammet kursplan

I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat vilka kurser som ingår. I kursplanen finns information om bland annat mål, kurslitteratur undervisningsformer och examination för kursen. Visar resultat 1-18 av 8038. Kursplan. Kursplan, gäller från HT 2021 Kursplan, gäller från HT 2019 Kursplan, gäller från HT 2018 Kursplan, gäller från HT 2016 Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som leder till en socionomexamen.

210 hp.
The institutional economics of foreign aid

bota box wine
återbetalning radiotjänst
ferrier
k3 k4
hund på restaurang
vad kostar ett sms lån
dubbelseende pga stress

Utbildningsplan för Socionomprogrammet - Uppsala universitet

Nationella mål för aktuell examen. De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2. Kurser på socionomprogrammet Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Studierna inom socionomprogrammet syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att arbeta inom det sociala arbetets praktikfält.

Kristendomen i socionomutbildningen på Ersta Sköndal

Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet. Möjlighet att överklaga. Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du går tillväga framgår av beslutet. Kurser på socionomprogrammet Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Se hela listan på uu.se Se hela listan på umu.se Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer.

Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Litteraturlistorna är uppdaterade inför V21. Kurser på socionomprogrammet. Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. Detta sker huvudsakligen i en personlig relation med individer och Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier.